Slumpa fram ett tal mellan 0 och:
fyll i ett tal i rutan